Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - jaar 1 en 2

Toegepaste Psychologie

In het eerste jaar van je opleiding bouw je een brede basis van psychologische kennis en vaardigheden op, die je in het tweede jaar verder uitbouwt.

Jaar 1

Je volgt vier modules:

  • Adviseren
  • Voorlichten
  • Coachen en Begeleiden
  • Trainen

In deze modules werk je aan vraagstukken uit de praktijk en bedenk je interventies waarmee je het gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je werkt hierin samen met medestudenten, docenten en professionals uit de praktijk. Je leert recente psychologische theorieën en vaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor het opzetten en uitvoeren van gedegen onderzoek. Tijdens je stage breng je de opgedane kennis direct in de praktijk.

Studiebegeleiding

Je studiebegeleider is een docent die je tijdens het hele studiejaar begeleidt in jouw ontwikkeling en feedback geeft op je leerproces, onder meer in coachgesprekken.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Jaar 2

Jaar 2 is opgedeeld in twee semesters. In een van de semesters ga je aan de slag met de competentie 'beïnvloeden van gedrag'. Op basis van je eigen onderzoek ontwikkel je een interventie voor een opdrachtgever uit de stad. Je krijgt daarbij ondersteunende lessen, bijvoorbeeld in data-analyse.

In het andere semester ligt de nadruk op de competentie 'beoordelen van gedrag'. Je krijgt onder andere lessen in persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden.

In welke volgorde je de semesters volgt, hangt af van de groep waar je in geplaatst wordt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019