Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Toegepaste Psychologie

Een studieperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert je meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten. Het heeft ook persoonlijke meerwaarde: je wordt zelfstandiger, flexibeler en doet nieuwe ervaringen op.

De opleiding Toegepaste Psychologie stimuleert je om een deel van je opleiding in het buitenland te studeren. Als je bezig bent met mensen en gedrag ben je je bewust van de invloed van je leefomgeving en alle aspecten van diversiteit. Af en toe buiten je vertrouwde omgeving treden biedt zelfinzicht en groei.

Stage of minor in het buitenland

Studenten lopen onder andere stage in Tjechië, Indonesië, België, Zuid-Afrika en Thailand. Zo ontwikkelde een student Toegepaste Psychologie een training sociale vaardigheden op een basisschool in Indonesië.

Je kunt ook je minor (een studieprogramma van een half jaar) in het buitenland volgen, bijvoorbeeld in Antwerpen of in Lissabon.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019