Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Toegepaste Psychologie

Bij deze opleiding heb je minimaal 15 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit groepsbijeenkomsten, trainingen en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is ca. 15. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 25 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en bestuderen theorie). Je werkt dan samen en leert met en van je medestudenten in een leergemeenschap: een diverse groep van studenten en docenten die samenwerken aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 juni 2018