Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie Deeltijd

Bij Toegepaste Psychologie werk je aan een goede theoretische basis en pas je psychologische kennis toe op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

In het studieprogramma staan de verschillende competenties van de toegepast psycholoog centraal:

  • beoordelen van gedrag
  • beïnvloeden van gedrag
  • professioneel werken
  • praktijkgericht onderzoek

Minor

Na het brede propedeusejaar en de verdieping in het tweede jaar, start je in het derde of vierde jaar met een minor die je zelf kiest. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. De minor heeft als doel om kennis te verbreden of verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Op hva.nl/minoren vind je meer informatie en het huidige minorenaanbod.

Afstuderen

In het derde en vierde jaar doorloop je het afstudeerprogramma. Dit kun je uitvoeren in je eigen organisatie en op je eigen werkplek. Je kunt er ook voor kiezen om de afstudeeropdracht in een andere organisatie uit te voeren.

Studiebegeleiding

Een loopbaanbegeleider/coach begeleid je in het zo effectief en efficiënt organiseren en uitvoeren van je studie. Daarnaast werk je samen en leer je met en van je medestudenten in een leergemeenschap: een diverse groep van studenten en docenten die samenwerken aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen.

Werken en studeren

Werken en studeren? Dat kan in de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie. Je werkt en leert 1 dag per week in onze leergemeenschap. Thuis en op je werkplek ga je aan de slag met opdrachten.

Door de combinatie van studie, werk en privé zijn discipline en zelfstandigheid erg belangrijk. Er moeten raakvlakken zijn tussen je werk en de opleiding, zodat je binnen je werkomgeving aan de slag kunt gaan met opdrachten. Zo ontwikkel je competenties op hbo-niveau en pas je nieuwe inzichten direct toe.

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken op hbo-niveau die passen bij je toekomstige beroep;
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools;
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers;
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten;
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten;
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau. Bij de beoordeling van de werkplek onderzoeken we vooral of deze uitdagend genoeg is om je competenties op hbo niveau te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kijken we nar het aantal jaren dat je voor de opleiding relevante werkervaring hebt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 april 2021