Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Toegepaste Psychologie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een diploma op havo- (profiel NT/NG/EM), vwo- (alle profielen) of mbo-4 niveau. Als je in het bezit bent van een diploma havo (profiel C&M) behaald in 2009 of later, moet je aanvullend wiskunde A of wiskunde B op havo 5 niveau behalen. Je kunt ook toegelaten worden op grond van een positief afgeronde 21+ toets.

De Hogeschool van Amsterdam biedt een deficiëntiecursus wiskunde aan.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Relevant werk

Omdat je werkplek een belangrijke rol speelt in de opleiding, verwachten we dat je minimaal 5 jaar en minimaal 15 uur per week betaald werk hebt dat relevant is (op hbo-niveau) voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Een werkplek is relevant als je kunt aantonen dat je werkzaamheden uitvoert waarin je jezelf kunt ontwikkelen tot het eindniveau van meerdere van de volgende competenties:

  • beoordelen van gedrag
  • beïnvloeden van gedrag
  • professioneel werken
  • praktijkgericht onderzoek

Om aan te tonen dat jouw werkplek relevant is, vul je na je aanmelding een 'werkplekbeoordeling’ in. Hierbij voeg je een werkgeversverklaring, een functiebeschrijving en je CV.

Extra toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 oktober 2019