Hogeschool van Amsterdam

Werken en studeren

Toegepaste Psychologie deeltijd

Werken en studeren? Dat kan in de deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie. gedurende 1 dag per week, leer je in onze Leergemeenschap. Op je werkplek ga aan de slag met opdrachten.

Door de combinatie van studie, werk en privé zijn discipline en zelfstandigheid erg belangrijk. Het is noodzakelijk dat er raakvlakken zijn tussen je werk en de opleiding en dat er mogelijkheden zijn binnen de werkomgeving om aan de slag te gaan om zo door middel van opdrachten je competenties op hbo-niveau te ontwikkelen en nieuwe inzichten toe te passen.

Criteria voor een relevante leer- en werkomgeving zijn:

  • breedte: je kunt werken aan taken en vraagstukken die passen bij je toekomstige beroep;
  • actualiteitswaarde: je kunt werken met actuele inzichten, methoden en tools;
  • communicatie: je hebt voldoende (informele) interactie met bijvoorbeeld collega's, klanten en managers;
  • leerklimaat: je kunt experimenteren, reflecteren en leren van fouten;
  • participatie: je kunt aansluiten bij overlegsituaties of andere werkactiviteiten;
  • complexiteitsniveau: je kunt functioneren op een professioneel hbo-niveau.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 november 2018