Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie werk je aan een goede theoretische basis en pas je psychologische kennis toe op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

In het studieprogramma staan de verschillende competenties van de toegepast psycholoog centraal:

  • beoordelen van gedrag
  • beïnvloeden van gedrag
  • professioneel werken
  • praktijkgericht onderzoek

Minor

Na het brede propedeusejaar en de verdieping in het tweede jaar, start je in het derde of vierde jaar met een minor die je zelf kiest. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. De minor heeft als doel om kennis te verbreden of verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Op hva.nl/minoren vind je meer informatie en het huidige minorenaanbod.

Afstuderen

In het derde en vierde jaar doorloop je het afstudeerprogramma. Dit kun je uitvoeren in je eigen organisatie en op je eigen werkplek. Je kunt er ook voor kiezen om de afstudeeropdracht in een andere organisatie uit te voeren.

Studiebegeleiding

Een loopbaanbegeleider/coach begeleid je in het zo effectief en efficiënt organiseren en uitvoeren van je studie. Daarnaast werk je samen en leer je met en van je medestudenten in een leergemeenschap: een diverse groep van studenten en docenten die samenwerken aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 oktober 2019