Stages

Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

De stages in het tweede, derde en vierde jaar van Sportkunde – leerroute SM&O maken een belangrijk deel uit van de opleiding. De verantwoordelijkheden en uitdagingen tijdens stages zijn echt. Je maakt plannen en doet onderzoek waarmee bedrijven aan de slag gaan.

Tom: student - Sportkunde

Ik volg Red Bull al van jongs af aan op het gebied van surfen, snowboarden en andere extreme sporten. Daarom leek het mij gaaf om bij dit bedrijf stage te lopen en af te studeren.

Lees verder

Jaar 2: operationele stages

In jaar 2 loop je in blok 2 of blok 4 vier dagen per week stage op operationeel niveau binnen het thema Project en Organiseren. Dit betekent dat je werkzaamheden uitvoert die direct bijdragen aan het tot stand komen van producten of diensten. Deze stages kun je zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een commerciële (sport)organisatie uitvoeren.

Voorbeelden stages jaar 2

  • Ontwikkelen van een projectplan en organiseren van een evenement.
  • Plan schrijven voor verbeteren interne communicatie van een organisatie.

Jaar 3 en 4: strategische stages

In de stage in het derde en vierde jaar houd je je voor een langere periode bezig met complexere bedrijfs- en bestuursprocessen op strategisch niveau. Je bedenkt nieuwe concepten, denkt mee over beleid, zet projecten in gang of schrijft een marketingplan. De stages duren langer en zijn inhoudelijk complexer.

Voorbeelden stages jaar 3 en 4

  • Ontwikkelen van beleidsplan voor sportstimulering in de wijk voor een gemeente.
  • Maken en uitvoeren van een sponsorplan voor een groot sporttoernooi.
  • Meedenken en uitvoeren van de merkstrategie van een sportmerk.
  • Fondsen werven voor een ontwikkelingsorganisatie.

Uitgebreid stagenetwerk

Sportkunde - leerroute SM&O heeft een uitgebreid stagebestand door de vele connecties met bedrijven en sportorganisaties. Hier kun je uiteraard gebruik van maken. In het derde en vierde jaar mag je ook zelf een stageplaats zoeken. Bij een nieuw stagebedrijf screent de opleiding altijd op kwaliteit.

Stage buitenland

Dankzij de goede contacten die de opleiding onderhoudt met sportorganisaties binnen en buiten Europa kun je ook stagelopen in het buitenland. Zo liepen studenten al stage in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Jamaica, Zuid-Afrika, Spanje, Australië en Engeland. Je mag ook gebruik maken van het stageaanbod van Sport Studies – track ISMB.

Stagebegeleiding

Tijdens je stage word je natuurlijk niet in het diepe gegooid. Een docent van de opleiding begeleidt en coacht je intensief tijdens deze periode. Tijdens bijeenkomsten met medestudenten wissel je ervaringen uit. Daarnaast heb je op je stageplek een begeleider uit de organisatie of het bedrijf waar je werkt. Deze stagebegeleider helpt je bij het vaststellen van je stagedoel(en) en het formuleren van je stageopdracht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 20 september 2021