Studielast

Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar van Sportkunde - leerroute SM&O, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacttijd

De contacttijd bij Sportkunde - leerroute SM&O bestaat onder andere uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20 uur per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacturen besteed je ongeveer 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek. Je maakt opdrachten en bereid je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 30 augustus 2021