Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2, 3 en 4

Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

In het tweede jaar van Sportkunde - leerroute SM&O gaat de theorie meer de diepte in. Je hebt ongeveer 20 uur les per week en loopt twee dagen per week stage. Zelf sporten blijft een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. Je kiest vier sporten waarin je leert hoe je les- en leidinggeeft. Dat is goed voor je deskundigheid in sporttraining- en coaching, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling als manager en ondernemer.

Max: student - Sportkunde

Je sport, studeert en organiseert veel, dus een doenersmentaliteit bij Sportkunde is belangrijk.

Lees verder

Studieschema jaar 2

Thema Vakken
Project en Organisatie
 • Stage
 • Projectmanagement
 • Accounting
 • Management en Organisatie
Onderzoek en advies
 • Stage
 • Marktonderzoek
 • Data-analyse
 • Economie
Management-
vaardigheden
 • Managementvaardigheidstraining
 • Creatief zakelijk schrijven
Sport Theorie
 • Sportgeschiedenis
 • Infrastructuur en Beleid
 • International Events
Sport Praktijk (4 sporten naar keuze)
 • Racketsporten
 • Martial Arts
 • Fitness of Duursport
 • Presentatiesporten of Technische Sporten
 • Outdoor of Teamsporten
 • Sportbeschouwing
 • Sportletsels
 • EHBO
Coaching
 • Opstellen procesdossier

Jaar 3: ondernemen

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute SM&O staat het thema Ondernemen centraal. Je start het studiejaar met een ondernemingskamp op Texel. Tijdens die week schijf je een eigen ondernemingsplan. Daarna werk je met twee medestudenten aan je eigen onderneming.

Je krijgt theoretische vakken over onderwerpen die je als ondernemer nodig hebt zoals Organisation & Accounting, Financieel Management en Marketing. In het derde jaar behaal je ook je trainer-coachlicentie in een sport naar keuze.

Minor kiezen

In de tweede helft van het derde jaar krijg je algemene theorievakken zoals Strategisch Management, Sport en Recht, Organisatietheorie en Human Resource Management. Daarnaast volg je in het tweede semester van jaar 3 of in het eerste semester van jaar 4 een minor van een half jaar. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van de studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

Minoren Sportkunde

 • Sport en Business: vanuit verschillende invalshoeken kijk je naar manieren om de prestaties binnen wereldwijde sportorganisaties te verbeteren.
 • Sport, Beleid en Bestuur: je leert hoe je in Nederland sportbeleid ontwikkelt en toepast en hoe organisaties binnen het sportbeleidsnetwerk worden bestuurd en gemanaged.
 • Sport Development: Engelstalige minor waarin je leert over sportontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland.
 • High Performance Sport: Engelstalige minor waarin je leert hoe (inter)nationale sportbonden en commerciële organisaties binnen de topsportwereld gerund, gefinancierd en gemanaged worden.
 • Sport Commerce: een Engelstalige minor die focust op de business van sport, waar wordt gekeken naar strategieën van grote sportmerken en sportevenementen.
 • Master Preparation: mogelijkheid om direct na Sportkunde - leerroute SM&O te starten met een universitaire master.

Stage en afstuderen

In het tweede semester van het derde jaar en/of het eerste semester van het vierde jaar loop je een strategische stage. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeerproject- en opdracht voor een organisatie of bedrijf.

Voorbeelden strategische stages en afstudeeropdrachten

 • Aansturen van alle vrijwilligers tijdens het EK Atletiek.
 • Marketing- en communicatiestrategie voor Circuit Zandvoort
 • Organiseren en uitvoeren van evenementen van Red Bull.
 • Sponsors en subsidie werven voor ontwikkelprojecten die sport stimuleren.

Studieschema jaar 3 en 4

Thema's Vakken
Ondernemen
 • Organisation & Accounting
 • Financieel Management
 • Marketing
 • Ondernemersplan schrijven
Sport
 • Trainingsleer
 • Sportcoaching
 • Sportspecialisatie naar keuze
Algemeen Management
 • Onderzoek
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategisch Management
 • Sport en Recht
 • Facility en Eventmanagement
 • Organisatietheorie
Minor naar keuze
 • Sport, Beleid en Bestuur
 • Sport en Business
 • Sport Development
 • High Performance Sport
 • Sport Commerce
 • Master Preparation
Stage
 • Strategische stage
Afstuderen
 • Afstudeeronderzoek
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 23 februari 2021