Jaar 2, 3 en 4

Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

In het tweede jaar van Sportkunde - leerroute SM&O staan de thema's Management en Sport, Onderzoek en Advies, Project en Organiseren en Stage centraal. Je werkt onder andere aan twee grote projecten samen met het werkveld: de Consultancy Challenge en de World of Sports Challenge. Sport in de praktijk en coaching blijft een belangrijk onderdeel van het studieprogramma.

Max: student - Sportkunde

Je sport, studeert en organiseert veel, dus een doenersmentaliteit bij Sportkunde is belangrijk.

Lees verder

Studieschema jaar 2

Thema Vakken
Management en Sport
 • Word of Sports Challenge
 • Sportpraktijk
 • Trainingsleer
 • Didactiek en Methodiek
 • Sportcoaching
 • Sportletsel en EHBO
 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
  (Managementvaardigheidstraining)
Onderzoek en Advies
 • Trend Watching
 • Kwantitatief Onderzoek
 • Data Analyse
 • Consultancy skills
 • Consultancy Challenge
 • Sportpraktijk
 • Training geven in Sport
 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
  (Managementvaardigheidstraining)
Project en Organiseren
 • Projectmanagement
 • Management en Organisatie
 • Marketing en Communicatie
 • Sales
 • Sport en Life skills
 • Sport en Gezondheid
 • Sport en Maatschappij
 • Zakelijk Schrijven
 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
  (Managementvaardigheidstraining)
Sport Theorie
 • Projectmanagement
 • Management en Organisatie
 • Marketing en Communicatie
 • Sales
 • Sport en Life skills
 • Sport en Gezondheid
 • Sport en Maatschappij
 • Zakelijk Schrijven
 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
  (Managementvaardigheidstraining)
Stage in het werkveld
 • Stage: 4 dagen per week
 • Persoonlijke Professionele Ontwikkeling
  (Managementvaardigheidstraining)
 • Intercultural Communication

Jaar 3: ondernemen

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute SM&O staat het thema Ondernemen centraal. Je start het studiejaar met een ondernemingskamp op Texel. Tijdens deze week schijf je een eigen ondernemingsplan. Daarna werk je met twee medestudenten aan je eigen onderneming.

Je krijgt theoretische vakken over onderwerpen die je als ondernemer nodig hebt zoals Organisation & Accounting, Financieel Management en Marketing. In het derde jaar behaal je ook een trainer-coachlicentie in een sport naar keuze.

Minor kiezen

In het tweede semester van jaar 3 of in het eerste semester van jaar 4 volg je een minor van een half jaar. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van de studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor. In de tweede helft van het derde jaar krijg je algemene theorievakken zoals Strategisch Management, Sport en Recht, Organisatietheorie en Human Resource Management.

Minoren Sportkunde Nederlandstalig

 • Sport en Business: vanuit verschillende invalshoeken kijk je naar manieren om prestaties van wereldwijde sportorganisaties te verbeteren.
 • Sport, Beleid en Bestuur: je leert hoe je in Nederland sportbeleid ontwikkelt en toepast en hoe organisaties binnen het sportbeleidsnetwerk worden bestuurd en gemanaged.

Minoren Sportkunde Engelstalig

 • Sport Development: je leert over sportontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland.
 • High Performance Sport: je leert hoe (inter)nationale sportbonden en commerciële organisaties binnen de topsportwereld worden gerund, gefinancierd en gemanaged.
 • Sport Commerce: focust op de business van sport. Je leert alles over de strategieën van grote sportmerken en sportevenementen.
 • Future of esports: je leert alles over de verschillende aspecten van esports. Hoe leid je bijvoorbeeld een esports-team wat is de relatie tussen esports en fysieke gezondheid.
 • Master Preparation: je volgt een pre-master aan één van de Nederlandse of internationale partneruniversiteiten van Sportkunde. Hierdoor kun je na je opleiding direct instromen bij een universitaire master.
 • Exchange minor: Sportkunde werkt samen met diverse partneruniversiteiten in het buitenland. Je kunt tijdens je opleiding een semester volgen bij een van deze partners.

Stage en afstuderen

In het tweede semester van het derde jaar en/of het eerste semester van het vierde jaar loop je een strategische stage. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeerproject- en opdracht voor een organisatie of bedrijf.

Voorbeelden strategische stages en afstudeeropdrachten

 • Aansturen van alle vrijwilligers tijdens het EK Atletiek.
 • Marketing- en communicatiestrategie voor Circuit Zandvoort
 • Organiseren en uitvoeren van evenementen van Red Bull.
 • Sponsors en subsidie werven voor ontwikkelprojecten die sport stimuleren.

Studieschema jaar 3 en 4

Thema's Vakken
Ondernemen
 • Organisation & Accounting
 • Financieel Management
 • Marketing
 • Schrijven ondernemingsplan
Sport
 • Sportcoaching
 • Sportspecialisatie naar keuze
Algemeen Management
 • Onderzoek
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategisch Management
 • Sport en Recht
 • Facility en Eventmanagement
 • Organisatietheorie
Minor naar keuze
 • Sport, Beleid en Bestuur
 • Sport en Business
 • Sport Development
 • High Performance Sport
 • Sport Commerce
 • Master Preparation
 • Future of esports
 • Exchange
Stage
 • Strategische stage
Afstuderen
 • Afstudeeronderzoek
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 2 september 2021