Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sportkunde

Je wordt tot Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. Na inschrijving doe je mee aan een selectie, omdat de opleiding een beperkt aantal plaatsen heeft (numerus fixus).

 • Met een havo- of vwo-diploma ben je toelaatbaar met elk profiel. 
 • Je moet de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • Je moet medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Vragen toelatingseisen en selectieprocedure

Heb je vragen over de toelatingseisen en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

 

Heb je een diploma in Sport en Bewegen (S&B) op niveau 4 of CIOS? Dan kom je in aanmerking voor het versnelde zij-instroomtraject. Het versnelde traject bestaat uit een driejarig programma waarbij het eerste jaar speciaal is ingericht voor zij-instromers. Het driejarige programma richt zich in het eerste jaar voornamelijk op het ontwikkelen van theoretische bagage.

Als zij-instromer:

 • ben je in het bezit van een CIOS-diploma of mbo Sport en Bewegen niveau 4.
 • heb je het theorie-examen van de selectiedag met goed gevolg afgelegd.
 • hoef je geen fysieke sporttest en groepsinterview te doen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot Sportkunde - leerroute SM&O.

Vragen toelatingseisen en selectieprocedure

Heb je vragen over de toelatingseisen en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

 • Je moet de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • Je moet medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.
 • Voor afgestudeerden van het hbo of wo bestaat de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen. De examencommissie van de opleiding bepaalt eventuele vrijstellingen op individuele basis.

Instroom vanuit andere Sportkunde-opleiding

Je kunt niet instromen in het tweede jaar van Sportkunde – leerroute SM&O met een Sportkunde-propedeusediploma van een andere hogeschool. Het studieprogramma van Sportkunde – leerroute SM&O wijkt voor dertig procent af van andere Sportkunde-opleidingen in Nederland. Daarnaast heeft Sportkunde – leerroute SM&O als enige Sportkunde-opleiding een numerus fixus (selectieprocedure).

Vragen toelatingseisen en selectieprocedure

Heb je vragen over de toelatingseisen en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Wil je je aanmelden voor Sportkunde - leerroute SM&O maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma? Op grond van je leeftijd kun je het 21+-toelatingsonderzoek doen. Meer informatie en de startdata van het onderzoek vind je op de website van het 21+-toelatingsonderzoek

Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek voor Sportkunde - leerroute SM&O.

Let op: naast de toetsen van het 21+-toelatingsonderzoek moet je ook voldoen aan de aanvullende eisen van de opleiding zelf.

Aanvullende eisen 

 • Je moet de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • Je moet medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Vragen toelatingseisen en selectieprocedure

Heb je vragen over de toelatingseisen en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken vragen om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Kijk bij diplomawaardering voor meer informatie.

Aanvullende eisen Sportkunde - leerroute SM&O

 • Je moet de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • Je moet medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Vragen toelatingseisen en selectieprocedure

Heb je vragen over de toelatingseisen en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte bestaat een aparte procedure voor de toelating van Sportkunde - leerroute SM&O. 

Vragen 

Heb je vragen over de aparte procedure voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 31 oktober 2019