Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sportkunde

Je wordt tot Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. De opleiding heeft echter een beperkt aantal plaatsen. Dat noem je 'numerus fixus'. Daarom doe je na inschrijving mee aan de selectieprocedure van Sportkunde - leerroute SM&O.

Instroom zonder mbo-diploma 

Let op!  Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Havo, vwo of mbo-4

Met een havo, vwo of mbo-4 diploma: 

 • ben je toelaatbaar met elk profiel. 
 • moet je de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • moet je medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Mbo zij-instroomtraject

Heb je een diploma in Sport en Bewegen (S&B) op niveau 4 of CIOS? Dan kom je in aanmerking voor het versnelde zij-instroomtraject; een 3-jarig programma waarbij het eerste jaar speciaal is ingericht voor zij-instromers. Het 3-jarige programma richt zich in het 1e jaar voornamelijk op het ontwikkelen van theoretische bagage en start altijd in september.

Als zij-instromer:

 • ben je in het bezit van een CIOS-diploma of mbo Sport en Bewegen niveau 4.
 • heb je het theorie-examen van de selectiedag met goed gevolg afgelegd.
 • hoef je geen geen fysieke sporttest en groepsinterview tijdens de selectiedag te doen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum vóór 1 september worden toegelaten tot Sportkunde - leerroute SM&O.

Hbo of wo

Met een hbo- of wo-diploma moet je:

 • de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Vrijstellingen

Voor afgestudeerden van het hbo of wo kun je vrijstellingen krijgen. De examencommissie van de opleiding bepaalt eventuele vrijstellingen op individuele basis.

Instroom vanuit andere Sportkunde-opleiding

Je kunt niet instromen in het 2e jaar van Sportkunde – leerroute SM&O met een Sportkunde-propedeusediploma van een andere hogeschool. Het studieprogramma van Sportkunde – leerroute SM&O wijkt voor 30 procent af van andere Sportkunde-opleidingen in Nederland. Daarnaast heeft Sportkunde – leerroute SM&O als enige Sportkunde-opleiding een selectieprocedure.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken vragen om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Kijk bij diplomawaardering voor meer informatie.

Aanvullende eisen

 • Je moet de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • Je moet medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

21 jaar of ouder

Wil je je aanmelden voor Sportkunde - leerroute SM&O maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma? Op grond van je leeftijd kun je het 21+-toelatingsonderzoek doen. Bekijk het 21+-toelatingsonderzoek voor Sportkunde
Let op: naast de toetsen van het 21+-toelatingsonderzoek moet je ook voldoen aan de aanvullende eisen van de opleiding zelf:

 • de toelatingstest met goed gevolg hebben afgelegd.
 • medisch goedgekeurd worden door een onafhankelijk sportarts.

Handicap of chronische ziekte

Voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte bestaat een aparte procedure voor de toelating van Sportkunde - leerroute SM&O. 

Vragen 

Heb je vragen over de aparte procedure voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte? Neem dan contact op met de opleiding via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Vragen toelating

Heb je vragen over de toelatingseisen of de selectieprocedure? Neem dan contact met ons op via sportkunde@hva.nl of 020 595 3400.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 29 juni 2020