Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sportkunde - leerroute Sport Management en Ondernemen (SM&O)

Je wordt tot Sportkunde - leerroute SM&O toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. De opleiding heeft echter een vastgesteld aantal plaatsen. Dat noem je 'numerus fixus'. Daarom doe je na inschrijving mee aan een selectiedag die bestaat uit een online theorie-examen en een video. Bekijk hieronder de toelatingseisen per vooropleiding.

Toelatingseisen per vooropleiding

Havo, vwo of mbo-4

 • Toelaatbaar met elk profiel.
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Studenten mbo-4: alleen toelaatbaar met mbo-diploma voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022.

Mbo zij-instroomtraject

Hbo of wo

 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Eventueel vrijstellingen van examencommissie op individuele basis.

Buitenlands diploma

 • Vereiste niveau: Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal niveau 4 (NT2).
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Studentzaken kan jouw diploma waarderen. Lees meer over diplomawaardering.

21 jaar of ouder (zonder havo-, vwo of mbo-diploma)

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 30 september 2021