Toelatingseisen

Sportkunde - leerroute Sport Management en Ondernemen (SM&O)

Je wordt tot Sportkunde - leerroute SM&O toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. De opleiding heeft echter een vastgesteld aantal plaatsen. Dat noem je 'numerus fixus'. Daarom doe je na inschrijving mee aan een selectiedag die bestaat uit een online theorie-examen en een video. Bekijk hieronder de toelatingseisen per vooropleiding.

Toelatingseisen per vooropleiding

Havo, vwo of mbo-4

 • Toelaatbaar met elk profiel.
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken. Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Mbo zij-instroomtraject

Hbo of wo

 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Eventueel vrijstellingen van examencommissie op individuele basis.

Instroom vanuit andere Sportkunde-opleiding

Je kunt bij ons niet instromen in het tweede jaar met een propedeusediploma van een andere Sportkunde-opleiding. Het studieprogramma van Sportkunde bij de HvA wijkt voor 30 procent af van andere Sportkunde-opleidingen in Nederland. Daarnaast heeft Sportkunde – leerroute SM&O bij de HvA als enige Sportkunde-opleiding een selectieprocedure.

Buitenlands diploma

 • Vereiste niveau: Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal niveau 4 (NT2).
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen.
 • Medisch goedgekeurd door onafhankelijke sportarts.
 • Studentzaken kan jouw diploma waarderen. Lees meer over diplomawaardering.

21 jaar of ouder (zonder havo-, vwo of mbo-diploma)

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 6 april 2022