Hogeschool van Amsterdam

Stage

Sportkunde

Stages maken een belangrijk deel uit van Sportkunde - leerroute SM&O. De verantwoordelijkheden en uitdagingen in praktijkopdrachten en tijdens stages zijn echt. Je maakt plannen en doet onderzoeken waarmee bedrijven aan de slag gaan.

Jaar 2: operationele stages

In het tweede jaar loop je 2 dagen per week stage op operationeel niveau. Dit betekent dat je werkzaamheden uitvoert die direct bijdragen aan het tot stand komen van producten of diensten. Je doet één semester een Project & Organisatie-stage en het andere semester een Onderzoek & Advies-stage. Deze stages kun je zowel bij een non-profit (sport)organisatie als een profit (sport)organisatie uitvoeren. 

Voorbeelden stages 2e jaar

  • Het ontwikkelen van een projectplan en het organiseren van een evenement
  • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek
  • Het assisteren van de bedrijfsleider in een sportwinkel
  • Een plan schrijven voor verbeteren van interne communicatie

Jaar 3 en 4: strategische stages

In de derde- en vierdejaarsstage houd je je voor een langere periode bezig met complexere bedrijfs- en bestuursprocessen. De opdrachten zijn op strategisch niveau. Je bedenkt nieuwe concepten, denkt mee over beleid, zet projecten in gang of schrijft een marketingplan. De stages duren langer en zijn inhoudelijk complexer.

Voorbeelden stages 3e en 4e jaar

  • Het opzetten van je eigen sportbedrijf.
  • Het ontwikkelen van een beleidsplan voor sportstimulering in de wijk voor een gemeente.
  • Het maken en uitvoeren van een sponsorplan voor een groot sporttoernooi.
  • Het werven van fondsen voor een ontwikkelingsorganisatie.

Uitgebreid stagenetwerk

Sportkunde - leerroute SM&O heeft een uitgebreid stagebestand door de vele connecties met bedrijven en sportorganisaties. Hier kun je uiteraard gebruik van maken. In het derde en vierde jaar mag je ook zelf een stageplaats zoeken. Amsterdam biedt veel mogelijkheden voor stages en praktijkopdrachten. Bij een nieuw stagebedrijf screent de opleiding altijd op kwaliteit. 

Stage buitenland

Je kunt ook stage lopen in het buitenland dankzij de goede contacten die Sportkunde - leerroute SM&O onderhoudt met sportopleidingen- en organisaties binnen en buiten Europa. Zo liepen studenten al stage in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Jamaica, Zuid-Afrika, Spanje, Australië en Engeland. Je mag ook gebruik maken van het stageaanbod van Sport Studies- track International Sports, Management en Business.

Stagebegeleiding

Tijdens je stage gooien we je natuurlijk niet in het diepe. Een docent van Sportkunde - leerroute SM&O begeleidt en coacht je intensief tijdens deze periode. Tijdens bijeenkomsten met medestudenten wissel je ervaringen uit. Daarnaast heb je op je stageplek een begeleider uit de organisatie waar je werkt. Deze stagebegeleider helpt je bij het vaststellen van je stagedoel(en) en het formuleren van je stageopdracht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 februari 2020