Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Sportkunde

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) werk je aan een eigen onderneming in de sport en volg je managementvakken die aansluiten op je ondernemingsplan. In het derde of vierde jaar kies je een minor en loop je stage. De volgorde bepaal jij zelf. Het vierde jaar sluit je af met een afstudeerproject.

Starten eigen onderneming 

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute SM&O staat het thema Ondernemen centraal. Je start het studiejaar met een ondernemingskamp op Texel. Tijdens die week schijf je een eigen ondernemingsplan. Daarna werk je met 2 medestudenten aan je eigen onderneming.

Je krijgt theoretische vakken over onderwerpen die je als ondernemer nodig hebt zoals Organisation & Accounting, Financieel Management en Marketing. In het derde jaar behaal je ook je trainer-coachlicentie in een sport naar keuze. 

Minor kiezen

In de tweede helft van het derde jaar of in de eerste helft van het vierde jaar krijg je algemene theorievakken zoals Strategisch Management, Organisatietheorie en Human Resource Management. Daarnaast volg je een minor van een half jaar. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van de studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

Minoren Sportkunde 

 • Sport en Business: vanuit verschillende invalshoeken kijk je naar manieren om de prestaties binnen wereldwijde sportorganisaties te verbeteren.
 • Sport, Beleid en Bestuur: je leert hoe je in Nederland sportbeleid ontwikkelt en implementeert en hoe organisaties binnen het sportbeleidsnetwerk worden bestuurd en gemanaged. 
 • Sport Development: Engelstalige minor waarin je leert over sportontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland. 
 • High Performance Sport: Engelstalige minor waarin je leert hoe (inter)nationale federaties en commerciële organisaties binnen de High Performance Sport gerund, gefinancierd en gemanaged worden. 
 • Master Preparation: biedt je de mogelijkheid om direct na Sportkunde - leerroute SM&O te starten met een universitaire master.

Stage en afstuderen

In het tweede semester van het derde jaar en/of het eerste semester van het vierde jaar loop je een strategische stage.

In het vierde jaar besteed je de ene helft van je studie-uren aan je stage en de andere helft aan je afstudeerprojectopdracht voor een organisatie of bedrijf.

Voorbeelden strategische stages en afstudeeropdrachten

 • Vrijwilligersmanagement tijdens het EK Atletiek.
 • Marketing- en communicatieplan voor Right to Play.
 • Opzetten van merkactivatiecampagnes.
 • Organiseren en uitvoeren van evenementen Red Bull.
 • Sponsors en subsidie werven voor ontwikkelprojecten die sport stimuleren.

Studieschema jaar 3 en 4

Thema's

Vakken

Ondernemen
 • Organisation & Accounting 
 • Financieel Management
 • Marketing
 • Ondernemersplan schrijven
Sport
 • Trainingsleer 
 • Sportcoaching 
 • Sportspecialisatie naar keuze

Algemeen Management

 • Onderzoek
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategisch Management
 • Sport en Recht
 • Facility en Eventmanagement
 • Organisatietheorie
Minor naar keuze
 • Minor Sport, Beleid en Bestuur
 • Minor Sport en Business
 • Minor Sport Development 
 • Minor High Performance Sport
 • Minor Master Preparation
Stage
 • Strategische stage
Afstuderen
 • Afstudeeronderzoek
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 12 mei 2020