Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Sportkunde

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) werk je aan een eigen onderneming in de sport en volg je managementvakken die aansluiten op je ondernemingsplan. In het tweede semester van het derde jaar en/of het eerste semester van het vierde jaar loop je stage en volg je een minor. Het vierde jaar sluit je af met een afstudeerproject.

Eigen onderneming starten

In het derde jaar van Sportkunde - leerroute SM&O staat het thema Ondernemen centraal. De eerste lesweek van het eerste semester ga je op ondernemerskamp, in die week schijf je een eigen ondernemingsplan. Daarna werk je met twee medestudenten aan je eigen onderneming. Je krijgt theoretische vakken over kennis die je als ondernemer nodig hebt zoals Organisation & Accounting, Financieel Management en Marketing. Ook behaal je in het derde studiejaar je trainer-coachlicentie in een sport naar keuze. 

Minor kiezen

In de tweede helft van het derde jaar of in de eerste helft van het vierde jaar krijg je algemene theorievakken zoals Strategisch Management, Organisatietheorie en Human Resource Management. Daarnaast volg je een minor van een half jaar. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van de studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor.

Minoren Sportkunde - leerroute SM&O

 • Sport en Business: vanuit verschillende invalshoeken kijk je naar manieren om de prestaties binnen wereldwijde sportorganisaties te verbeteren.
 • Sport, Beleid en Bestuur: je leert hoe je in Nederland sportbeleid ontwikkelt en implementeert en hoe organisaties binnen het sportbeleidsnetwerk worden bestuurd en gemanaged. 
 • Sport Development: Engelstalige minor waarin je leert over sportontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland. 
 • High Performance Sport: Engelstalige minor waarin je leert hoe (inter)nationale federaties en commerciële organisaties binnen de High Performance Sport gerund, gefinancierd en gemanaged worden. 
 • Master Preparation: biedt je de mogelijkheid om direct na Sportkunde - leerroute SM&O te starten met een universitaire master.

Stage en afstuderen

In het tweede semester van het derde jaar en/of het eerste semester van het vierde jaar loop je een strategische stage.

In het vierde jaar besteed je ongeveer de ene helft van je studietijd aan je stage en de andere helft aan je afstudeerprojectopdracht voor een organisatie of bedrijf.

Voorbeelden strategische stages en afstudeeropdrachten

 • Vrijwilligersmanagement doen tijdens het EK Atletiek
 • Marketing- en communicatieplan opstellen voor Right to Play
 • Het opzetten van merkactivatiecampagnes
 • De organisatie en uitvoering van evenementen bij Red Bull
 • Sponsors en subsidie werven voor ontwikkelprojecten die sport stimuleren

Studieschema jaar 3 en 4

Thema's

Vakken

Ondernemen
 • Organisation & Accounting 
 • Financieel Management
 • Marketing
 • Ondernemersplan schrijven
Sport
 • Trainingsleer 
 • Sportcoaching 
 • Sportspecialisatie naar keuze

Algemeen Management

 • Onderzoek
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Strategisch Management
 • Sport en Recht
 • Facility en Eventmanagement
 • Organisatietheorie
Minor naar keuze
 • Minor Sport, Beleid en Bestuur
 • Minor Sport en Business
 • Minor Sport Development 
 • Minor High Performance Sport
 • Minor Master Preparation
Stage
 • Strategische stage
Afstuderen
 • Afstudeeronderzoek

Wil je meer weten over vakken die je krijgt tijdens de Sportkunde - leerroute SM&O? Kijk in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 11 november 2019