Hogeschool van Amsterdam

Instromen met mbo-diploma

Sportkunde - leerroute SM&O

Heb je een diploma van het CIOS of Sport en Bewegen niveau 4? De opleiding Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) biedt een driejarig zij-instroomtraject speciaal voor mbo-ers. Je doet jaar 1 en 2 van de opleiding in je eerste studiejaar en krijgt vrijstellingen voor veel sportvakken.

Aniek en Desi: zij-instromers - Sportkunde

Het is leuk om met mensen in de klas te zitten die hiervoor ook allemaal een sportopleiding hebben gevolgd.

Lees verder

Instromen zonder mbo-diploma

Let op! Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Vakkenpakket

De theorievakken van het eerste en tweede jaar van Sportkunde - leerroute SM&O doe je als zij-instromer in één jaar. In onderstaand schema vind je een overzicht van de thema's en de bijbehorende vakken die horen bij het eerste studiejaar van het zij-instroomtraject.

Naast de sport- en theorievakken loop je in dat jaar ook 16 uur per week stage in het tweede semester. Na het zij-instroomjaar start je met het derde jaar van het reguliere programma van Sportkunde - leerroute SM&O.

Studieschema Zij-instroom traject

Onderzoek en Advies

 • Stage
 • Marktonderzoek
 • Data-analyse
 • Economie

Sport Theorie

 • Sportgeschiedenis
 • Infrastructuur en beleid
 • International Events
 • Trainingsleer
 • Sportfilosofie

Sport Praktijk

 • Turnen
 • Martial Arts
 • Duursport
 • Teamsport

Project en Organisatie

 • Projectmanagement
 • Accounting
 • Management en Organisatie

Managementvaardigheden

 • Managementvaardigheidstraining
 • Creatief zakelijk schrijven

Management Theorie

 • Financieel Management
 • Management en Organisatie
 • Marketing

Coaching

 • Opstellen procesdossier
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3 juli 2020