Hogeschool van Amsterdam

Instromen met mbo-diploma

Sportkunde - leerroute SM&O

Heb je een diploma van het CIOS of Sport en Bewegen niveau 4? De opleiding Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) biedt een driejarig zij-instroomtraject speciaal voor mbo-ers. Je doet jaar 1 en 2 van de opleiding in je eerste studiejaar en krijgt vrijstellingen voor veel sportvakken.

De theorievakken van het eerste en tweede jaar van Sportkunde - leerroute SM&O doe je als zij-instromer in één jaar. In onderstaand schema vind je een overzicht van de thema's en de bijbehorende vakken die horen bij het eerste studiejaar van het zij-instroomtraject.

Naast de sport- en theorievakken loop je in dat jaar ook 16 uur per week stage in het tweede semester. Na het zij-instroomjaar start je met het derde jaar van het reguliere programma van Sportkunde - leerroute SM&O.  
 

Studieschema Zij-instroom traject

Onderzoek en Advies

 • Stage
 • Marktonderzoek
 • Data-analyse
 • Economie

Sport Theorie

 • Sportgeschiedenis
 • Infrastructuur en beleid
 • International Events
 • Trainingsleer
 • Sportfilosofie

Sport Praktijk

 • Turnen
 • Martial Arts
 • Duursport
 • Teamsport

Project en Organisatie

 • Projectmanagement
 • Accounting
 • Management en Organisatie

Managementvaardigheden

 • Managementvaardigheidstraining
 • Creatief zakelijk schrijven

Management Theorie

 • Financieel Management
 • Management en Organisatie
 • Marketing

Coaching

 • Opstellen procesdossier
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 16 april 2020