Studielast

Social Work

Bij deze opleiding heb je gemiddeld 15 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken.

Contacttijd

De hoeveelheid contacturen bij de opleiding wordt bepaald op basis van de leerdoelen en de daarbij passende mix van on- en offline (fysiek) onderwijs. Contacttijd kan bestaan uit profielonderwijs, studentcoaching, werkgroepen, online leeractiviteiten en (individuele) begeleiding. Gemiddeld genomen heb je bij deze opleiding 15 contacturen per week in het eerste jaar.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 25 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 29 juni 2021