Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2, 3 en 4

Social Work

Jaar 2

In het tweede jaar ga je binnen jouw profiel twee dagen in de praktijk werken. In deze praktijk ga je aan de slag met:

  • Het individueel oefenen met beroepshandelen en het contact met betrokkenen.
  • Een actueel vraagstuk waar je praktijk leert verbinden aan theorie (en andersom). Dit doe je samen met medestudenten.

Op de onderwijsdagen krijg je Studentcoaching en inhoudelijke en theoretische verdieping binnen jouw profiel. In de Sociale agenda onderzoek je samen met twee medestudenten een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en kom je tot het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een beroepsproduct.

Het tweede jaar is een verdieping ten opzichte van het Jaar 1 en aan het eind van dit jaar ben je afstudeerbekwaam.

Jaar 3 en 4

Minor

In het derde of vierde studiejaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten waarmee je in een half jaar je kennis verder verbreedt of juist verdiept. Je kunt ook kiezen voor twee minoren van 15 studiepunten. In een minor ga je met een kleine groep studenten en docenten een semester lang intensief in op een onderwerp dat jij interessant vindt.

Social Work biedt onder andere minoren aan in de volgende onderwerpen: ethiek, sociaal ondernemerschap, jongerenwerk, diversity in urban areas, werken in gedwongen kader. Je hebt de keuze uit maar liefst 1500 minoren door heel Nederland en enkele tientallen in het buitenland!

Afstuderen

Vanaf het derde jaar van de opleiding ga je aan de slag met het afstudeerprogramma. Hierin werk je aan verdieping op het door jou gekozen profiel en doe je nog meer ervaring op en onderzoek in de praktijk. Daarnaast werk je aan een maatschappelijk vraagstuk in een van de thema’s van de Sociale Agenda. Er zijn mogelijkheden om delen van het afstudeerprogramma in het buitenland te doen.

Specifieke afstudeerrichting GGZ-Agoog

In het profiel Zorg kun je vanaf het derde jaar kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-Agoog, die recht geeft op registratie voor GGZ-Agoog. De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020