Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Social Work

Tijdens de hele opleiding ligt je focus op waar je uiteindelijk terecht wilt komen als sociaal werker. Het werkveld voor de sociaal werker is breed. Je profiel – al dan niet in combinatie met een van de afstudeerrichtingen – geeft je toegang tot een van de sectoren in het brede werkveld.

Welke eigenschappen heb je nodig om een goede sociaal werker te worden? Docenten en studenten geven antwoord op deze vraag.

Bekijk het filmpje (1.48 min)

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Mogelijke beroepen en werkvelden

  • sociaal werker (in de GGZ, detentie, verslavingszorg, zorg voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of ouderenzorg en geriatrie)
  • jeugdhulp-, jeugdzorg- of jongerenwerker en ambulante jeugdhulp
  • maatschappelijk werker
  • sociaal en cultureel ondernemer
  • pleegzorg en jeugdbescherming
  • jeugdreclassering en jeugdgevangenissen
  • welzijnsorganisaties, buurtwerker en sociale wijkteams
  • ngo’s op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding
  • maatschappelijke opvang
  • educatieve organisaties
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 september 2019