Na je opleiding

Social Work

Na het afronden van de opleiding Social Work mag je de titel Bachelor of Social Work voeren. Je kunt aan de slag in het brede werkveld of ervoor kiezen om verder te studeren.

Het werkveld voor de sociaal werker is breed. Je profiel – al dan niet in combinatie met een van de afstudeerrichtingen – geeft je toegang tot een van de sectoren in het brede werkveld.

Welke eigenschappen heb je nodig om een goede sociaal werker te worden? Docenten en studenten geven antwoord op deze vraag.

Bekijk het filmpje (1.48 min)

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Mogelijke beroepen en werkvelden

  • sociaal werker (in de GGZ, detentie, verslavingszorg, zorg voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of ouderenzorg en geriatrie)
  • jeugdhulp-, jeugdzorg- of jongerenwerker en ambulante jeugdhulp
  • maatschappelijk werker
  • sociaal en cultureel ondernemer
  • pleegzorg en jeugdbescherming
  • jeugdreclassering en jeugdgevangenissen
  • welzijnsorganisaties, buurtwerker en sociale wijkteams
  • ngo’s op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding
  • maatschappelijke opvang
  • educatieve organisaties

Verder studeren

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit.

Doorstroomminor

Je kunt in het vierde jaar van je opleiding kiezen voor de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (SWO). Binnen deze minor kun je je (verder) bekwamen in het uitvoeren van toegepast onderzoek binnen de professionele praktijk. Hiermee kun je je bovendien adequaat voorbereiden op het volgen van een professionele of academische master (binnen hogeschool of universiteit).

Let op: bij doorstroom naar een master/schakeltraject moet je zelf vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie van de universiteit. Er is geen garantie dat je op basis van de doorstroomminor vrijstellingen kunt krijgen.

Master Social Work

Als je de bacheloropleiding Social Work succesvol hebt afgerond en minimaal 3 jaar werkervaring hebt op hbo-niveau in het sociaal werk, dan kun je de master Social Work in deeltijd volgen. De master Social Work is bedoeld voor hbo-geschoolde professionals in de sectoren zorg en welzijn die verdieping zoeken in hun vakgebied en willen doorgroeien in de beroepspraktijk.

De opleiding voorziet in een aantoonbare maatschappelijke behoefte: senior professionals die midden in de praktijk staan en door hun opgedane kennis van meerwaarde zijn voor hun organisatie. Zij zijn in staat hun team mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en verbeterslagen te maken ten behoeve van de cliënt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 januari 2021