Hogeschool van Amsterdam

De Sociale Agenda

De Sociale Agenda maakt Social Work op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) uniek. Met welke maatschappelijke vraagstukken ga jij aan de slag?

Naast het onderwijs in het eigen gekozen profiel ga je in de praktijk aan de slag met vraagstukken van de Sociale Agenda. Via stages en onderzoek werk je aan oplossingen voor sociale uitdagingen in de metropoolregio Amsterdam.

Bekijk de video (1.28 min).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Binnen elk thema staat een uitdaging of challenge centraal.

Thema 1. Bestaanszekerheid

Challenge: Minimaliseer bestaansonzekerheid, maximaliseer menselijke waardigheid: hoe kun je mensen een waardig bestaan geven met de zekerheid op fatsoenlijk onderdak, eten, dagbesteding en inkomen?

Thema 2. Inclusieve stad

Challenge: Een inclusieve stad: samen leven zónder drempels: wat is nodig om iedereen, ongeacht leeftijd, religie of zorgvragen, gelijke kansen te geven in de samenleving?

Thema 3. Ruimte voor kinderen en jongeren

Challenge: Kinderen en jongeren bepalen mee: hoe laat je kinderen en jongeren meedenken en -beslissen over hun eigen leven in de stad?

Thema 4. Lokale democratie en mensenrechten

Challenge: Gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid: hoe geef je iedereen een gelijke stem in besluitvorming en vergroot je sociale rechtvaardigheid?

Thema 5. Groene duurzaamheid

Challenge: Samen maken we de stad voor iedereen duurzaam: hoe creëren we met elkaar een groene en duurzame stad voor iedereen?

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juli 2019