Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Bij de opleiding Social Work leer je met studenten die hetzelfde profiel gekozen hebben - jouw profielgroep - in colleges en werkgroepen. Daarnaast werk je in leergemeenschappen aan vraagstukken van de Sociale Agenda.

Leergemeenschappen

Naast deze colleges en werkgroepen leer je in de Sociale Agenda in leergemeenschappen. Dit doe je samen met studenten vanuit verschillende profielen, docenten, onderzoekers en toekomstige collega’s uit de praktijk.

Didactisch concept

Social Work op de HvA werkt met het didactisch concept High Impact Learning that Lasts (HILL). HILL geeft je veel keuzevrijheid en eigen regie, focust op samen leren (in de praktijk), en leren naar aanleiding van urgente actuele vraagstukken.

Bij Social Work heb je naast keuze voor je profiel de mogelijkheid om binnen de Sociale Agenda te kiezen voor een van de vijf thema's:

 1. bestaanszekerheid
 2. inclusieve stad
 3. ruimte voor kinderen en jongeren
 4. lokale democratie en mensenrechten
 5. groene duurzaamheid

Je kan per semester wisselen van thema.

Stage

Vanaf de start van de opleiding loop je doorlopend stage. Je kan kiezen uit stageplekken waar je jouw opgedane kennis en vaardigheden toepast in de praktijk.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van verschillende beroepscompetenties zodat je een professionele sociaal werker bent na je opleiding. Je bent dan een sociaal werker die:

 • mensen benadert, luistert en dialoog aangaat en bevordert tussen mensen;
 • het sociaal functioneren en emanciperen van individuen en netwerken bevordert;
 • ondersteunt bij het vormgeven van kwaliteit van (samen)leven en relationele autonomie;
 • effectieve regie voert in het maken, uitvoeren en evalueren van plannen;
 • bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie waar je voor werkt;
 • initiatief neemt, preventief handelt en verbindt;
 • creatief en sociaal ondernemend is;
 • een eigen visie heeft op het beroep;
 • innovatie in het beroep stimuleert.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 oktober 2019