Studielast

Social Work duaal

Bij deze opleiding heb je 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bestaat uit colleges, werkgroepen en (individuele) begeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Werkplek

Naast onderwijs en zelfstudie ben je minimaal twee dagen in de week werkzaam in de Social Work-beroepspraktijk om je competenties te ontwikkelen (zie de werkplek-criteria onder Toelatingseisen).

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 oktober 2021