Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Social Work Deeltijd

Bij deze opleiding heb je 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bestaat uit colleges, werkgroepen en (individuele) begeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Werkplek

De opleiding adviseert om minimaal twee dagen en maximaal 32 uur in de week werkzaam te zijn in de Social Work-beroepspraktijk om je competenties te kunnen ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020