Na je opleiding

Social Work duaal

Na het afronden van de opleiding Social Work mag je de titel Bachelor of Social Work voeren. Je kunt aan de slag in het brede werkveld of ervoor kiezen om verder te studeren.

Het werkveld voor de sociaal werker is breed. Je profiel – al dan niet in combinatie met een van de afstudeerrichtingen – geeft je toegang tot een van de sectoren in het brede werkveld.

Mogelijke beroepen en werkvelden

  • sociaal werker (in de GGZ, detentie, verslavingszorg, zorg voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of ouderenzorg en geriatrie)
  • jeugdhulp-, jeugdzorg- of jongerenwerker en ambulante jeugdhulp
  • maatschappelijk werker
  • sociaal en cultureel ondernemer
  • pleegzorg en jeugdbescherming
  • jeugdreclassering en jeugdgevangenissen
  • welzijnsorganisaties, buurtwerker en sociale wijkteams
  • ngo’s op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding
  • maatschappelijke opvang
  • educatieve organisaties

Master social work

Als je de bacheloropleiding Social Work succesvol hebt afgerond en minimaal 3 jaar werkervaring hebt op hbo-niveau in het sociaal werk, dan kun je de master Social Work in duaal volgen. De master Social Work is bedoeld voor hbo-geschoolde professionals in de sectoren zorg en welzijn die verdieping zoeken in hun vakgebied en willen doorgroeien in de beroepspraktijk.

De opleiding voorziet in een aantoonbare maatschappelijke behoefte: senior professionals die midden in de praktijk staan en door hun opgedane kennis van meerwaarde zijn voor hun organisatie. Zij zijn in staat hun team mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en verbeterslagen te maken ten behoeve van de cliënt.

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting: tel. 020 595 1405 of via e-mail: studievoorlichting@hva.nl of stuur een bericht naar Whatsapp 06 2853 35 46.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 juli 2021