Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Social Work - deeltijd

Bij deze opleiding heb je 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bestaat uit colleges, werkgroepen en (individuele) begeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Werkplek

De opleiding adviseert om minimaal twee dagen en maximaal 32 uur in de week werkzaam te zijn in de Social Work-beroepspraktijk om je competenties te kunnen ontwikkelen.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Afhankelijk van vooropleiding, kennis en ervaring kan deze studietijd per persoon verschillen. We bespreken dit graag met je tijdens het intakegesprek. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 augustus 2020