Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Social Work - deeltijd

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Daarnaast beschik je over een relevante werkplek die voldoet aan een aantal criteria.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?

Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Werkplek

Criteria voor een relevante leer- en werkomgeving

Een actieve verbinding tussen je werk en je opleiding is belangrijk. Daarom gelden de volgende criteria:

 • Je bent aantoonbaar werkzaam in een relevante functie in de Social Work-beroepspraktijk, bij voorkeur voor twee dagen per week of meer (in verband met de opdrachten en competentieontwikkeling).
 • De werkomgeving staat open voor een actieve samenwerking met de student en de opleiding.
 • Op de werkplek krijg je begeleiding in het leerproces van een professional afgestudeerd in een vergelijkbare opleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Op de werkplek heb je de mogelijkheid de Social Work-competenties op verschillende niveaus en in diverse opdrachten uit te voeren en aan te tonen.

Aanvullende criteria per profiel

Bij inschrijving voor de deeltijdopleiding Social Work geef je aan in welk van de drie profielen je jezelf wil specialiseren. Naast de algemene criteria gelden per profiel de volgende aanvullende criteria.

Je werkt met mensen met individuele sociale en collectieve sociaal-culturele vraagstukken in wijk- en samenlevingsnetwerken in één van de volgende beroepscontexten:

 • sociaal en cultureel ondernemerschap
 • educatieve organisaties
 • welzijnsorganisaties en sociale wijkteams
 • jongerenwerk
 • ouderenwerk
 • gevangenissen/ziekenhuizen
 • woningbouwverenigingen
 • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, diversiteit en inclusie
 • ondersteuning van bewonersorganisaties, belangenbehartiging, actiegroepen en sociale bewegingen

Je werkt met mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naaste omgeving in één van de volgende beroepscontexten:

 • geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
 • verslavingszorg
 • maatschappelijke opvang
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • lichamelijk gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg en geriatrie
 • zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Je werkt met jongeren van 0-23 jaar en hun naaste omgeving in een van de volgende beroepscontexten:

 • preventie
 • ambulante jeugdhulp
 • jongerenwerk
 • jeugdhulp, ambulant of residentieel
 • pleegzorg
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • Jeugdgevangenissen

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 oktober 2021