Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase.

Jaar 1

Je begint het eerste jaar van je opleiding met een introductieperiode van twee weken waarin je kennismaakt met je medestudenten, je studentbegeleider, het werkveld en de opleiding.

Het jaar is verdeeld in twee semesters van 20 weken. Tijdens het eerste semester staat de verkenning van het sociaal-juridisch beroepenveld op het gebied van werken, wonen en schulden centraal. Daarbij volg je een (fictieve) cliënt, die je bijvoorbeeld gaat ondersteunen als deze haar baan dreigt kwijt te raken. Daarnaast is er veel aandacht voor communicatieve, methodische en juridische basiskennis en -vaardigheden. Je krijgt onder andere de vakken arbeidsrecht, huurrecht, gedrag en samenleving en gespreksvoering.

Vanaf semester 2 ga je aan de slag met de thema’s criminaliteit en veiligheid en participatie. Je volgt vakken als strafrecht, bestuursrecht, gespreksvoering en methodiek.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 24 studenten. Zo is er voor iedere student voldoende aandacht van de docenten.

Wil je extra uitdaging bovenop het reguliere programma? Bekijk de mogelijkheden.

Ashley Bollerman - tweedejaarsstudent SJD

Tijdens de lessen worden praktijkvoorbeelden uit Amsterdam gebruikt. Je gaat dus echt aan de slag met actuele casussen uit de stad waar je studeert.

Lees verder

Propedeusecertificaat

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar zijn verbonden. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de sociaal juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je zowel nieuwsgierig moet zijn naar juridische vraagstukken als naar wat er speelt bij de cliënten die bij je komen, zoals leefomstandigheden en persoonlijke problemen.

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties.

Voorbeelden van beroepsproducten:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld als schulddienstverlener voor cliënten met problematische schulden.
  • Een klachtenbrief schrijven voor een cliënt die zich onjuist behandeld voelt door een overheidsinstantie.
  • Als leerplichtambtenaar een verslag schrijven over een huisbezoek of een proces verbaal opstellen.
  • Het maken van een individueel trajectplan bij het jongerenloket van de gemeente waarmee werkloze jongeren worden begeleid bij het vinden van werk.
  • Cliënten adviseren bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Voorlichting geven over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  • Een bemiddelingsgesprek voeren bij geschillen tussen huurders. Bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie.
  • Adviseren en begeleiden van vluchtelingen bij VluchtelingenWerk.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studentbegeleider toegewezen. Je bespreekt samen je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je studentbegeleider je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Tijdens je opleiding speelt taal bij nagenoeg alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Heb je moeite met taal? Bereid je hier dan goed op voor. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding, dan kun je deelnemen aan een cursus taalondersteuning .

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 december 2021