Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase.

Jaar 1

Je begint het eerste jaar van je opleiding met een introductieperiode van een week waarin je kennismaakt met je medestudenten en je studentbegeleider. Daarna begin je met de lessen.

Het jaar is verdeeld in vier blokken van ongeveer tien weken. Tijdens de eerste twee blokken staat de verkenning van het sociaal-juridisch beroepenveld centraal. Je gaat bijvoorbeeld bij het vak Werkveld in Beeld aan de slag met vragen als: Bij welke organisaties kun je gaan werken? En met welke wetgeving krijgen deze organisaties te maken? Daarnaast is er veel aandacht voor communicatieve, methodische en juridische basiskennis en -vaardigheden. Je krijgt dan onder andere de vakken Inleiding Recht, Inleiding Privaatrecht, Actief Luisteren, en Gedrag en Samenleving.

Vanaf blok 3 ga je werken met de thema's Wonen en Leefbaarheid en Arbeid en Inkomen. Je krijgt dan vakken die aansluiten bij deze thema's, zoals Huurrecht, Arbeidsrecht en Gesprekvoering: Weerstand en Advies.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 24 studenten. Zo is er voor iedere student voldoende aandacht van de docent. Wil je extra uitdaging bovenop het reguliere programma? Bekijk de mogelijkheden.

Renzo Commandeur - Eerstejaarsstudent SJD voltijd

Ik wil graag iets voor andere mensen betekenen, maar ben ook erg geïnteresseerd in het recht. SJD biedt mij de ideale combinatie van sociale en juridische vakken.

Lees verder

Propedeusecertificaat

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar zijn verbonden. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de sociaal juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je zowel nieuwsgierig moet zijn naar juridische vraagstukken als naar wat er speelt bij de cliënten die bij je komen, zoals leefomstandigheden en persoonlijke problemen.

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties.

Voorbeelden van beroepsproducten:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld als schulddienstverlener voor cliënten met problematische schulden.
  • Een klachtenbrief schrijven voor een cliënt die zich onjuist behandeld voelt door een overheidsinstantie.
  • Als leerplichtambtenaar een verslag schrijven over een huisbezoek of een proces verbaal opstellen.
  • Het maken van een individueel trajectplan bij het jongerenloket van de gemeente waarmee werkloze jongeren worden begeleid bij het vinden van werk.
  • Cliënten adviseren bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Voorlichting geven over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  • Een bemiddelingsgesprek voeren bij geschillen tussen huurders. Bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie.
  • Adviseren en begeleiden van vluchtelingen bij VluchtelingenWerk.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studentbegeleider toegewezen. Je bespreekt samen je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je studentbegeleider je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Tijdens je opleiding speelt taal bij nagenoeg alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Heb je moeite met taal? Bereid je hier dan goed op voor. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding, dan kun je deelnemen aan een cursus taalondersteuning .

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 9 oktober 2020