Studieprogramma – Jaar 2, 3 en 4

Sociaal Juridische Dienstverlening

Jaar 2

In het tweede jaar van je opleiding ga je elk blok aan de slag met een thema:

  • Criminaliteit en Veiligheid
  • Overheid en Welzijn
  • Uitkeringen en Re-integratie
  • Integrale Schulddienstverlening

Je krijgt vakken zoals straf(proces)recht, socialezekerheidsrecht en bestuursrecht waarin je leert over de verhouding tussen burgers en overheid. Daarnaast werk je aan communicatieve vaardigheden, zoals conflictbemiddeling, motiverende gepsreksvoering en beleidsmatig schrijven. Ook krijg je vakken op het gebied van methodiek en maatschappij, zoals criminologie en onderzoeksmethoden.

Claudio van den Berg - tweedejaarsstudent SJD

Het onderwijs bestaat vooral uit werkgroepen, dus geen grote hoorcolleges. Dat vind ik een pluspunt, er is veel interactie tussen docenten en studenten.

Lees verder

Vrijwilligerswerk in het tweede jaar

In het tweede jaar doe je 56 uur vrijwilligerswerk. Zo doe je ervaring op in het werkveld en bereid je je alvast voor op je stage in het derde jaar. Je kan zelf een plek zoeken maar er is ook veel aanbod van organisaties die afspraken met de opleiding hebben. Je kan bijvoorbeeld aangiftes invullen bij de Belastingdienst, ondersteunen bij Het Juridisch Spreekuur van de Hogeschool van Amsterdam of jongeren helpen met hun financiele problemen bij Humanitas.

Jaar 3

Stage lopen in het derde jaar

In het derde jaar loop je 10 maanden stage in de beroepspraktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Stage lopen kan zowel in Nederland als in het buitenland. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats die jouw aanspreekt en die bij je past. De opleiding heeft een uitgebreide vacaturebank waar je gebruik van kan maken.

Je loopt vier dagen per week stage en komt een keer in de twee weken naar school voor een bijeenkomst met je stagegroep en stagedocent. In deze bijeenkomsten ontwikkel je het professioneel handelen door middel van trainingen en methodische werkbegeleiding. Daarnaast geeft iedere student een werkbespreking over zijn stageplaats. Zo leer je veel over de organisaties waar je medestudenten stage lopen en blijf je op de hoogte van wat er speelt in het sociaal juridisch werkveld. Tenslotte doe je onderzoek naar een probleem op jouw stageplaats en schrijf je hier een rapport over.

Je sluit het stagejaar af met een assessment. Dit is een gesprek aan de hand van je portfolio. In je portfolio heb je beroepsproducten verzamelt die je tijdens je stage hebt gemaakt. Je laat zien welke keuzes je hebt gemaakt en hoe je deze keuzes kunt verantwoorden.

Jaar 4

Het vierde jaar bestaat uit een minor en een afstudeeropdracht. De volgorde van deze onderdelen mag je zelf bepalen.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Je kiest zelf een minor. Dit kan een minor bij de HvA zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om deze bij een andere hogeschool of zelfs in het buitenland te volgen.

De opleiding SJD biedt vijf minoren aan:

  • Armoede Interventies
  • De Veranderende Stad
  • Jongvolwassenen uit de Criminaliteit
  • Mediation

Meer informatie over minoren vind je op de informatiepagina voor studenten via hva.nl/minoren.

Afstuderen

De afstudeeropdracht is een onderzoek dat je uitvoert voor een organisatie uit het SJD-werkveld. Je kan je afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland uitvoeren. Daarbij maak je een beroepsproduct voor de organisatie waarvoor je het onderzoek gedaan hebt. Denk aan een adviesrapport, een artikel voor in een vakblad of een folder voor cliënten. Tenslotte presenteer je jouw onderzoek aan je afstudeerbegeleider,een onafhankelijke beoordelaar en de opdrachtgever. Hierbij ga je in op jouw ontwikkeling tot startbekwaam professional.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2021