Hogeschool van Amsterdam

Haal meer uit je opleiding

Wil je graag meer uitdaging? Kies er dan voor om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. Of volg een extra module over een onderwerp dat je interessant vindt.

SJD internationaal

Elk jaar organiseert de opleiding SJD de Internationale SJD-dag. Studenten die naar het buitenland zijn geweest presenteren daar hun resultaten en vertellen over hun ervaringen. Jij kan ook een studieonderdeel in het buitenland doen.

Studieonderdeel jaar
excursies naar Brussel, Genève, en Straatsburg jaar 1
keuzevak Marokko jaar 2
stage in het buitenland jaar 3
minor in het buitenland, afstudeeropdracht, uitwisseling met de Hogeschool Leuven jaar 4

Honoursonderwijs

Is er een onderwerp dat je interessant vindt? Verbreed of verdiep je kennis door het volgen van een Honours (Talent) Module. Je ontmoet studenten van andere opleidingen, je werkt samen en komt tot nieuwe inzichten. Kies uit het ruime aanbod van modules zoals Filosofie van de Liefde, Media en Publieksbeïnvloeding of een studiereis New York.

In het eerste jaar van de opleiding kun je kiezen uit verschillende Honours Talent Modules van 3 of meer studiepunten. Vanaf het tweede tot en met het vierde jaar van je opleiding kan je deelnemen aan de Honours Modules: intensieve modules van 5 studiepunten of meer. Rond je een module succesvol af, dan komt het resultaat ook op je diploma. Behaal je minimaal 15 punten dan krijg je ook een Honours aantekening op je diploma.

Meer weten over het honoursprogramma? Neem dan contact op via honours-fmr@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020