Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma– Jaar 1 en 2

Sociaal Juridische Dienstverlening

Je begint het eerste jaar van je opleiding met een introductieperiode van een week waarin je kennismaakt met je medestudenten en je studentbegeleider. Daarna begin je met de lessen.

Jaar 1

Het eerste jaar (de propedeuse) is verdeeld in vier blokken van ongeveer tien weken. Tijdens de eerste twee blokken staat de verkenning van het sociaal-juridisch beroepenveld centraal. Je gaat bijvoorbeeld bij het vak Werkveld in Beeld aan de slag met vragen als: Bij welke organisaties kun je gaan werken? En met welke wetgeving krijgen deze organisaties te maken? Daarnaast is er veel aandacht voor communicatieve, methodische en juridische basiskennis en -vaardigheden. Je krijgt dan onder andere de vakken Inleiding Recht, Inleiding Privaatrecht, Actief Luisteren, en Gedrag en Samenleving.

Vanaf blok 3 ga je werken met de thema's Wonen en Leefbaarheid en Arbeid en Inkomen. Je krijgt dan vakken die aansluiten bij deze thema's, zoals Huurrecht, Arbeidsrecht en Gesprekvoering: Weerstand en Advies.

Propedeusecertificaat

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

Jaar 2

Het tweede jaar van je opleiding bestaat uit vier blokken van ongeveer tien weken. Elk blok heeft een eigen thema:

  • Criminaliteit en Veiligheid
  • Overheid en Welzijn
  • Uitkeringen en Re-integratie
  • Integrale Schulddienstverlening

Vakken

In het tweede jaar wordt veel aandacht besteed aan publiekrecht. In vakken zoals Strafrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Bestuursrecht leer je over de verhouding tussen burgers en overheid. Daarnaast werk je aan verschillende communicatieve vaardigheden, zoals Conflictbemiddeling, Omgaan met Agressie en Beleidsmatig Schrijven. Ook krijg je vakken op het gebied van methodiek en maatschappij, zoals Criminologie.

Praktijk

Als voorbereiding op de stage in het derde studiejaar zet je in het kader van het onderdeel Stagevoorbereiding al een eerste stap in de beroepspraktijk. Je gaat 56 uur vrijwilligerswerk doen om ervaring op te doen in het werkveld. Je kan zelf een plek zoeken maar er is ook veel aanbod van organisaties die met de opleiding al afspraken gemaakt hebben. Je kan bijvoorbeeld aangiftes invullen bij de Belastingdienst, ondersteunen bij het juridisch adviseren bij Het Juridisch Spreekuur van de Hogeschool van Amsterdam of spreekuur draaien voor ex-gedetineerden bij Humanitas.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 oktober 2019