Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening - deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening is een praktijkgerichte vierjarige deeltijdopleiding. Een studiejaar bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals werkcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Het studieprogramma is opgebouwd uit 5 leerlijnen:

  • Recht
  • Methodiek en Maatschappij
  • Communicatie
  • Integratie en Praktijk
  • Ondersteunend (Studentbegeleiding)

De propedeuse

Het eerste jaar vormt de basis van de opleiding. Je volgt vakken als Inleiding Recht, Juridische Vaardigheden, Methodisch Handelen en Gespreksvoering: Weerstand en Advies. Daarnaast maakt de praktijk onderdeel uit van de opleiding. Met relevant werk kun je het eerste jaar al studiepunten halen. Je werkt 8 uur in de praktijk.

Saforah Blesch - Derdejaarsstudent SJD deeltijd

Het grote voordeel van de combinatie werken en leren is dat je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Waar ik voorheen een collega om raad of zijn mening vroeg, ga ik nu veel meer zelf op onderzoek uit; ik ben veel meer thuis in de wet- en regelgeving.

Lees verder

Major – minor

De opleiding SJD werkt met de major-minorstructuur. In de major – het basisprogramma van 3,5 jaar – word je opgeleid tot SJD professional. De minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar dat je volgt in het laatste jaar van je opleiding. De minor heeft als doel je kennis te verbreden en/of te verdiepen. Een minor sluit daarmee aan bij je ambities en mogelijkheden tot persoonlijke profilering.

Je kunt de minor volgen bij SJD, maar ook bij een andere opleiding bij de HvA of elders. SJD biedt de volgende minoren aan voor deeltijd:

  • Armoede interventies
  • Jongvolwassenen uit de criminaliteit

Werken en Studeren

Door de combinatie van studie, werk en privé zijn discipline en zelfstandigheid erg belangrijk. Vanuit de opleiding krijg je ondersteuning door een studentbegeleider. Samen bespreken jullie je studievoortgang en eventuele knelpunten.

Yvonne Doornhein - Tweedejaarsstudent SJD deeltijd

Natuurlijk was het even wennen om na al die jaren weer in de schoolbanken te zitten en het is soms best zwaar om alle vakken te halen, maar ik vind het heerlijk om op een ander niveau uitgedaagd te worden en mijn kennis te verbreden.

Lees verder

Relevant werk

De combinatie van leren en werken vormt de kern van het onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de werkvloer. Omgekeerd breng je situaties uit de praktijk mee naar de lessen. Met medestudenten bespreek je relevante situaties op je werkplek en werk je aan je competenties. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de opleiding en de praktijk die ervoor zorgt dat je het maximale uit je opleiding haalt.

Tijdens het eerste studiejaar verricht je voor minstens 8 uur per week werkzaamheden in de SJD praktijk. Dit kan in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of een stage. Misschien beschik je bij aanvang van de opleiding nog niet over een relevante werkplek. Je kan dan wel starten met de opleiding, maar dient in de tweede helft van de opleiding, vanaf 1 februari, een relevante werkplek te hebben en 16 uur per week te werken.

In het eerste studiejaar krijg je in het onderwijsprogramma een goed beeld van welk werk relevant is. Het vinden van een relevante werkplek is je eigen verantwoordelijkheid, maar je krijgt hierbij wel begeleiding.

Bij aanvang van het tweede studiejaar moet je minstens 12 uur per week – betaald of onbetaald – sociaal juridische werkzaamheden verrichten op hbo-niveau.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 juli 2021