Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sociaal Juridische Dienstverlening

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl of een vergelijkbaar buitenlands diploma geeft recht op toelating. Er gelden geen extra profieleisen.

Relevant werk

Kijk voor de eisen die gesteld worden aan je werkplek bij Werken en studeren.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 november 2019