Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Een studiejaar bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals werkcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

In elk blok krijg je het vak Studentbegeleiding. Tijdens individuele of klassikale bijeenkomsten met jouw studentbegeleider staat jouw studievoortgang centraal.

In de Praktijklijn bespreek je met medestudenten relevante situaties op je werkplek en werk je aan je competenties.

Lees meer over werken en studeren bij de deeltijdopleiding Sociaal Juridsiche Dienstverlening.

Leerlijnen

Sociaal Juridische Dienstverlening is een praktijkgerichte vierjarige opleiding. Het studieprogramma is opgebouwd uit de volgende leerlijnen:

  • Recht
  • Methodiek en Maatschappij
  • Communicatie
  • Integratie en Praktijk
  • Ondersteunend (Studentbegeleiding)

De propedeuse

Het eerste jaar vormt de basis van de opleiding. Je volgt vakken als Inleiding Recht, Juridische Vaardigheden, Methodisch Handelen en Gespreksvoering: Weerstand en Advies. Daarnaast maakt de praktijk onderdeel uit van de opleiding. Met relevant werk kun je het eerste jaar al studiepunten halen. Je werkt 8 uur in de praktijk.

Wil je weten welke vakken je volgt tijdens de opleiding? Kijk dan in de studiegids bij de afzonderlijke leerjaren.

Major – minor

De opleiding SJD werkt met de major-minorstructuur. In de major – het basisprogramma van 3,5 jaar – word je opgeleid tot SJD professional. De minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar dat je volgt in het laatste jaar van je opleiding. De minor heeft als doel je kennis te verbreden en/of te verdiepen. Een minor sluit daarmee aan bij je ambities en mogelijkheden tot persoonlijke profilering.

Je kunt de minor volgen bij SJD, maar ook bij een andere opleiding bij de HvA of elders. SJD biedt de volgende minoren aan:

  • Armoede Interventies
  • De Veranderende Stad
  • Jongvolwassenen uit de Criminaliteit
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 november 2019