Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Voor studiejaar 2020-2021 kun je je vanaf 1 oktober 2019 tot uiterlijk 1 mei 2020 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

 • een online vragenlijst;
 • huiswerkopdrachten (webcollege en artikelen)
 • een studiekeuzecheck-dag bijwonen
 • een toets op basis van de huiswerkopdrachten
 • een praktijkopdracht tijdens de studiekeuzecheckdag/programma.

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

De laatste studiekeuzecheck om te kunnen starten in september 2020 met de voltijd opleiding vindt plaats op 20 augustus 2020.

Deelname aan deze studiekeuzecheck is alleen mogelijk als je: 
•    als zittend student in het hoger onderwijs in 2020 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
•    in het studiejaar 2019-2020 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen;
•    Bent uitgeloot voor een opleiding met een numerus fixus;
•    al voor 1 mei 2020 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen; 
•    met geldige reden afwezig was bij de studiekeuzecheck voor de zomervakantie en bericht hebt gekregen dat je in augustus mee kunt doen.

Als je bent ingeschreven voor de studiekeuzecheck ontvang je 1 week voor de studiekeuzecheck meer informatie over het huiswerk en het programma.

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Pedagogiek en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is. 

Op de dag dat de studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het college komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Op de dag zelf maak je kennis met je docent en medestudenten, je maakt een meerkeuzetoets naar aanleiding van het hoorcollege en de opdrachten die je thuis hebt gemaakt en je voert een praktijkopdracht uit.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt na twee weken een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck:

Tijdens de studiekeuzecheck ben je beoordeeld op 2 onderdelen: 

 • Theorietoets  
 • Praktijk (voldoende/onvoldoende)

Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald.

 Als je voor één of meerdere onderdelen een onvoldoende hebt behaald, krijg je een negatief advies.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.
 

Een negatief advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk  welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

 • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
 • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
 • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
 • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien. 

Kom je studeren?
Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/startstudiejaar voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?
Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden. 
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019