Hogeschool van Amsterdam

Pedagogiek

Bachelor, voltijd

Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Hoe begeleid je een kind met ADHD of autisme? Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Hoe begeleid je de kinderen bij (v)echtscheiding van de ouders? Tijdens de opleiding Pedagogiek leer je hoe je deze vragen en problemen aanpakt.

De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbo-pedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren. De vakken zijn georganiseerd in leerlijnen: • de integrale leerlijn waarin in werkgroepen wordt gewerkt aan beroepsopdrachten; • de vaardigheden leerlijn waarin gespreksvaardigheden worden getraind; de kennislijn waarin in hoorcolleges de theoretische basis wordt bestudeerd; • de stage- en regielijn waarin in kleine groepen stage- en studiebegeleiding vorm krijgt. Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Communicatie en Spel, Systeemgericht werken, Gezin in Beeld, Buurtgerichte preventie en Teamsamenwerking. In het eerste jaar loop je stage bij een organisatie in Amsterdam: welzijnswerk, huiswerkbegeleiding, (basis)scholen, kinderopvang, Weekend Academie of BOOT. Ook in het tweede jaar loop je stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. Bij Pedagogiek loop je in het derde jaar stage en heb je één dag per week les. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de studie af met een praktijkonderzoek.

Lees meer

Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je werken in adviserende en begeleidende functies in de jeugdzorg, pedagogisch preventiewerk en voorlichting, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Denk verder aan coördinerende functies in diverse projecten voor opvoedingsondersteuning, op basisscholen en in buurtnetwerken. Ook kun je functies vervullen die gericht zijn op ontwikkeling van onderwijs-, welzijns- en jeugdbeleid.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling voor een vak.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je verplicht een studiecheck. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding