Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Als hbo-pedagoog kun je verschillende functies en taken vervullen binnen verschillende werkvelden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Werkvelden

Kinderopvang en voor-, vroeg- en naschoolse educatie

 • Instellingen voor kinderopvang, welzijnsinstellingen
 • Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen
 • Brede school
 • Welzijnsinstellingen, jeugdwelzijnswerk

Opvoedingsondersteuning

 • Bureaus Jeugdzorg, ouder en kind teams, pedagoog in het ziekenhuis
 • Instellingen voor gespecialiseerde, intensieve jeugdzorg

Onderwijs en Jeugdzorg

 • Basisscholen en speciaal buitengewoon onderwijs
 • Scholen voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (ROC's)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Lokale, provinciale en rijksoverheid
 • Bureaus Halt, Jeugdreclassering

Beroepsmogelijkheden

 • Adviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Coördinator
 • Intern begeleider in het basisonderwijs
 • Pedagoog bij een kinderdagverblijf
 • Pedagoog bij een opvoedsteunpunt
 • Pedagoog op een brede school
 • Trainer
 • Voorlichter
 • Zorgcoördinator
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 maart 2020