Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van je stage. Je krijgt vakken die je functioneren in je stage ondersteunen, zoals Coachende gespreksvoering, Jeugdrecht en Supervisie. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2019