Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Elk blok staat in de beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog centraal. Daarnaast volg je kennisvakken als Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie en trainingen als Communicatie en Spel en Systeemgericht werken. Je gaat stagelopen in het pedagogische werkveld en krijgt studieloopbaanbegeleiding in de regiegroep.

Vakinhoud

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar per blok volgt. Het eerste jaar staat in het teken van kennismaken met en oriënteren op de studie, het beroep en het werkveld. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

Blok 1

Blok 2

Beroepsopdracht 1: Beroepsoriëntatie Beroepsopdracht 2: Ontwikkelingsstimulering
Vaardigheid 1: Inleiding Communicatie Vaardigheid 2: Communicatie en spel
Sociaal Wetenschappelijk Kader 1: Pedagogisch en psychologisch denken Sociaal Wetenschappelijk Kader 2: Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

Blok 3

Blok 4

Beroepsopracht 3: Gezin in beeld Beroepsopdracht 4: De wijk in
Vaardigheid 3: Systeemgericht werken Vaardigheid 4: Samen-werken
Sociaal Pedagogisch Kader 3: Pedagogiek Sociaal Pedagogisch Kader 4: Sociologisch denken
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Moïra Paula - Student Pedagogiek

De colleges sluiten goed aan bij de actuele problematiek en zijn specifiek. Dat maakt het extra interessant.

Lees verder