Studieprogramma

De deeltijdopleiding Pedagogiek duurt vier jaar en combineert kennis en praktijkervaring. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag in de praktijk. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Pedagogiek deeltijd: de opleiding

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Elk blok staat in de beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog centraal. Daarnaast volg je kennisvakken als Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie en trainingen als Communicatie en Spel en Systeemgericht werken. Je gaat stagelopen in het pedagogische werkveld en krijgt studieloopbaanbegeleiding in de regiegroep.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 februari 2022