Studielast

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten, loop je stage en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. Je zelfstandigheid en zelfsturing ontwikkelt zich naarmate de opleiding vordert. Op basis van je motivatie en kwaliteiten wordt gekeken naar wat nodig is in de begeleiding van je studie.

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag. De colleges voor het eerste en tweede leerjaar zijn ingeroosterd op maandag en voor het derde jaar op vrijdag. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2020-2021.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 november 2020