Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot de opleiding Pedagogiek deeltijd toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo op niveau 4. Voor de reguliere, vierjarige deeltijdvariant is geen verplichte, relevante werkplek noodzakelijk.

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.
Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Houd er rekening mee dat je in het derde jaar drie dagen per week stage moet volgen. Dit is moeilijk te combineren met een baan buiten het pedagogische werkveld.

Vanuit havo of vwo

Voor Pedagogiek gelden geen extra eisen. Je bent met elk profiel havo en vwo toelaatbaar.

Propedeuse pedagogiek al behaald?

Ben je in het bezit van een propedeuse pedagogiek die je behaald hebt bij een andere hogeschool, dan kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding (deeltijd of voltijd). Je moet je eerst inschrijven voor de propedeuse via Studielink. Stuur daarnaast een verzoek tot instromen in het tweede jaar mét een kopie van je propedeuse naar de Examencommissie Pedagogiek. Stuur tevens een e-mail naar onderwijsbureau-foo@hva.nl waarin je aangeeft dat je wilt instromen in het tweede jaar.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 oktober 2020