Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en intake

Wil je in september 2021 met je opleiding beginnen, schrijf je dan in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2021, maar uiterlijk op 31 augustus 2021.

Studiekeuzecheck/intake

Na het indienen van je verzoek tot inschrijving, krijg je een bevestiging van je voorlopige inschrijving. Daarna ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de studiekeuzecheck/intake via e-mail. Deze wordt in overleg met jou gepland in de periode van maart tot en met juli. Tijdens de intake bespreek je of de studie echt bij je past en hoe je studieprogramma eruit gaat zien. Na afloop hoor je wat het advies is. Besluit je om de opleiding te gaan volgen, dan kun je je inschrijving afronden zoals aangegeven in het stappenplan.

CROHO-naam

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 35158. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Pedagogiek, de zogeheten CROHO-naam.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie , kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 september 2020