Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Studie afgerond en je wilt je nog verder ontwikkelen? Dat kan. Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen of universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelordiploma wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden. Misschien kies je voor een vervolgstudie aan de Universiteit van Amsterdam of een andere universiteit.

Leraar, nooit uitgeleerd

Het onderwijs biedt je volop mogelijkheden je te blijven ontwikkelen. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo. De HvA biedt een aantal masteropleidingen.

Wil je een andere rol binnen het onderwijs krijgen als teamleider, curriculumontwikkelaar, beleidsmedewerker, (intern) adviseur of begeleider? Kijk dan eens bij de masteropleiding Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Naast volledige opleidingen is het ook mogelijk studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten te volgen.

Je kunt na afronding van je studie kun je ook kiezen om de kopopleiding Leraar Pedagogiek te volgen. Daarmee kun je lesgeven in het mbo.

Doorstromen master Orthopedagogiek  

Na de studie Pedagogiek is het mogelijk om door te stromen naar de master Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit. Daarvoor volg je eerst de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (SWO). Daarmee krijg je voor twee vakken vrijstellingen op het premaster traject. Daarna volg je een jaar het premaster programma van 30 EC bij de VU, waarna je bij succesvolle afronding instroomt bij de master Orthopedagogiek. Dit traject betekent een hogere kans van slagen en een betere  voorbereiding op de master Orthopedagogiek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Swart, s.swart@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 september 2019