Hogeschool van Amsterdam

Stage

In het eerste jaar loop je stage om je te oriënteren op de beroepspraktijk. Je leert verschillende werkvelden en doelgroepen in de grote stad kennen. Naarmate de studie vordert, kies je het werkveld waarin je werkzaam wilt zijn en wordt de stage uitgebreid.

In de tweede helft van het derde jaar en eerste helft van het vierde jaar volg je 32 uur per week stage waarvan minimaal drie dagen per week op de stage/werklocatie. Houd er rekening mee dat dit onderdeel van de studie moeilijk is te combineren met een baan buiten het pedagogische werkveld.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 mei 2020