Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Diversiteit in Opvoeden, Seksualiteit, Pedagogische Gespreksvoering, Didactisch werken in groepen, Signaleren/Adviseren/Verwijzen. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding tot hbo-pedagoog of leraar pedagogiek. Meer informatie over de vakken vind je in de  studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2019