Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Elk blok staat in een beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog centraal. Daarnaast volg je kennisvakken als Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie en trainingen als Communicatie en Spel en Systeemgericht werken. Tijdens je hele studie doe je praktijkervaring op - je leert het vak immers nergens beter dan in de praktijk. Al vanaf het begin worden leren en werken effectief gecombineerd. Dit werkplekleren kan op verschillende manieren: stagelopen op je eigen werkplek, stagelopen naast je werk of alleen stagelopen. In de regiegroep bespreek je je studieloopbaan met je studiegenoten en je coach.

Vakinhoud 

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar per blok volgt. Het eerste jaar staat in het teken van kennismaken met en oriënteren op de studie, het beroep en het werkveld. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

Blok 1

Blok 2

Beroepsopdracht 1: Beroepsoriëntatie Beroepsopdracht 2: Ontwikkelingsstimulering
Vaardigheid 1: Inleiding Communicatie Vaardigheid 2: Communicatie en spel
Sociaal Wetenschappelijk Kader 1: Pedagogisch en psychologisch denken Sociaal Wetenschappelijk Kader 2: Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

Blok 3

blok 4

Beroepsopracht 3: Gezin in beeld Beroepsopdracht 4: De wijk in
Vaardigheid 3: Systeemgericht werken Vaardigheid 4: Samen-werken
Sociaal Pedagogisch Kader 3: Pedagogiek Sociaal Pedagogisch Kader 4: Sociologisch denken
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020