Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, oriënteer je je breed op het beroep van pedagoog. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je leert verschillende werkvelden en verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. Je krijgt vakken op het gebied van pedagogiek en op het gebied van sociale wetenschap, communicatie, management en beleid en onderzoek.

Vakinhoud 

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar per blok volgt. Het eerste jaar staat in het teken van kennismaken met en oriënteren op de studie, het beroep en het werkveld. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

Semester 1

Semester 2

Beroepsopdracht 1: Beroepsoriëntatie Beroepsopdracht 2: Ontwikkelingsstimulering
Vaardigheid 1: Inleiding Communicatie Vaardigheid 2: Communicatie en spel
Sociaal Wetenschappelijk Kader 1: Pedagogisch en psychologisch denken Sociaal Wetenschappelijk Kader 2: Ontwikkelingspsychologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

Semester 3

Semester 4

Beroepsopracht 3: Gezin in beeld Beroepsopdracht 4: De wijk in
Vaardigheid 3: Systeemgericht werken Vaardigheid 4: Samen-werken
Sociaal Pedagogisch Kader 3: Pedagogiek Sociaal Pedagogisch Kader 4: Sociologisch denken
Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling: stage- en studieloopbaanbegeleiding

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2019