Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste jaar - de propedeuse - oriënteer je je breed op het beroep van leraar in het basisonderwijs. Je maakt kennis met het onderwijs, met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en met de rol van de leerkracht in de stad. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Het studiejaar bestaat uit vier periodes waarin telkens een ander thema centraal staat:

  • Blok 1: Amsterdams onderwijs in beeld 
  • Blok 2: Lesgeven over Amsterdam 
  • Blok 3: Leren door te spelen 
  • Blok 4: Basisonderwijs in Nederland, toen en nu.

Daarnaast leer je in hoor- en werkcolleges over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek). Ook daarin leggen we de verbinding met lesgeven aan kinderen in ‘een grootstedelijke context’. Tijdens je stage breng je je kennis meteen in de praktijk. En ervaar je wat het is om van betekenis te zijn voor kinderen.

Eigenvaardigheidstoets

We vinden het belangrijk dat je als leerkracht foutloos kan spellen. Spelfouten op het bord en taal- of stijlfouten in e-mails naar ouders of op een rapport mogen niet voorkomen. Verder verwachten we dat je in het eerste studiejaar kunt rekenen op het niveau van groep 8+. Daarom besteden wij in de opleiding veel aandacht aan de vakken taal en rekenen. In het eerste jaar moet je de landelijke rekentoets en de HvA-taaltoets doen. De landelijke norm voor de rekentoets ligt op 55% goede antwoorden. Wij vinden dat nog niet voldoende, onze norm ligt op 70% goede antwoorden. Hier kun je zien wat de rekentoets inhoudt.   

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 juni 2019