Hogeschool van Amsterdam

Specialisatie onderwijsconcepten

De Pabo van de HvA is een opleiding die bij uitstek oog heeft voor verschillen. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen onderwijsvormen. Bij de Pabo HvA kun je je specialiseren in onderwijsconcepten zoals Montessori en Daltononderwijs. Als je hiervoor kiest, kun je een extra certificaat halen, waarmee je op deze scholen les mag geven.

Kinderen hebben van nature een enorme energie en zijn van zichzelf gemotiveerd te leren en zich te ontwikkelen. Dat was de visie van de eerste vrouwelijke arts in Italië, Maria Montessori. Zij startte de school 'Casa dei Bambini' in Rome, waar zij op zeer vernieuwende wijze onderwijs bood aan kinderen in achterstandsituaties. Haar manier van kijken naar kinderen en de omgang met kinderen onderscheidt het Montessori-onderwijs van andere vormen. Als Montessori-leerkracht kijk je vooral en allereerst in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt en welk handelen en welk materiaal daarbij passen.

Je kunt bij de Pabo HvA afstuderen als leerkracht voor het Montessori-onderwijs door de speciale minor te volgen. Tijdens de minor leer je meer over de Montessori-theorie en over specifieke ontwikkelingsmaterialen en speciale Montessori-activiteiten. Deze activiteiten zijn georganiseerd vanuit de opleiding óf vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Verder loop je uiteraard stage op een Montessori-school. Aan het eind van de opleiding doe je het Montessori-examen volgens de richtlijnen van de NMV. Als je dit examen hebt behaald, ben je bevoegd om op Montessori-scholen te werken.

In Nederland zijn er circa 160 montessorischolen, waarvan circa 35 in Noord-Holland (inclusief Amsterdam).

"Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder hij geneigd zal zijn die kennis op te pakken door eigen inspanning. Hoe meer de leerkracht onderwijst, des te minder leert de leerling." - Helen Parkhurst, 1922

Zelfstandigheid, vrijheid en samenwerken, dat zijn de pijlers van het Daltononderwijs, gebaseerd op de ideeën van onderwijzeres Helen Parkhurst. In 1920 beschrijft ze haar vernieuwende visie op onderwijs in "Education on the Dalton Plan". Kenmerkend voor Daltononderwijs is dat kinderen werken aan taken die ze zelf kiezen. Samen met de leerkracht zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen leerplan. Zo leren de kinderen om zelfstandig te zijn. Verder is er veel aandacht voor samenwerken en samen ervoor zorgen dat iedereen in vrijheid kan leven.

Je kunt je bij de Pabo HvA specialiseren in het Daltononderwijs door de Daltonminor te volgen. Tijdens de minor leer je alles over deze speciale onderwijsvorm. Je volgt stage op een Daltonschool en aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om op Daltonscholen te werken.

Wereldwijd groeit het Daltononderwijs nog steeds. Het is dan ook nog steeds een vernieuwende onderwijsvorm. Lees hier nog meer over het Dalton Onderwijs.

 

Scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs stimuleren kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Zij proberen in hun onderwijsaanbod steeds nét iets op de leerling vooruit te lopen, maar wel zo dat het voor de leerling bereikbaar blijft. Deze ‘zone van naaste ontwikkeling’ is een begrip van de leerpsycholoog Vygotsky.

Leerkrachten in het ontwikkelingsgericht onderwijs werken systematisch en planmatig. Het onderwijs krijgt vorm in thema’s die anderhalf tot twee maanden duren. Er zijn vijf kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. In de onderbouw hebben de activiteiten meer het karakter van spel, in de bovenbouw meer van onderzoek. De leerkracht speelt bij het ontwerpen van thema’s en kernactiviteiten een belangrijke rol.

Ook in ontwikkelingsgericht onderwijs kun je je bij de Pabo HvA specialiseren Tijdens de minor leer je alles over deze onderwijsvorm. Aan het eind van je opleiding heb je je voldoende ontwikkeld om op ontwikkelingsgerichte scholen te werken.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 juni 2019