Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Pabo mag je jezelf Bachelor of Education noemen.

Deze opleiding is bij de DUO-IB-Groep bekend onder code 34808. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de DUO-IB-Groep is Opleiding tot leraar Basisonderwijs, de zogeheten CROHO-naam.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 juni 2018